Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 14. mája 2024
  • 09:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 137/2024 Uznesenie č. 137/2024 - program ako celok (209.79 kB)
2 Voľba predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky 138/2024 Uznesenie č. 138/2024 - volebná komisia - Hromcová (174.18 kB)
2 Voľba predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky 139/2024 Uznesenie č. 139/2024 - volebná komisia - Gábriš (176.12 kB)
2 Voľba predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky 140/2024 Uznesenie č. 140/2024 - volebná komisia - Bebej (173.76 kB)
2 Voľba predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky 141/2024 Uznesenie č. 141/2024 - hlasovanie bez hlasovacieho lístka (176.3 kB)
2 Voľba predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky 142/2024 Uznesenie č. 142/2024 - posúdenie návrhu kandidátky (192.56 kB)
2 Voľba predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky 143/2024 Uznesenie č. 143/2024 - voľba predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky - Marcela Kosová (171.71 kB)
3 Prerokovanie návrhu v súlade s § 19a ods. 2 zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 144/2024 Uznesenie č. 144/2024 - príplatok k platu predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky (176.75 kB)
4 Prerokovanie oznámenia predsedníčky Okresného súdu Trenčín v súlade § 18 ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 145/2024 Uznesenie č. 145/2024 - vylúčenie verejnosti (165.12 kB)
4 Prerokovanie oznámenia predsedníčky Okresného súdu Trenčín v súlade § 18 ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 146/2024 Uznesenie č. 146/2024 - nespĺňa podmienky (167.09 kB)
5 Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k disciplinárnemu konaniu vedenému na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky 147/2024 Uznesenie č. 147/2024 - stanovisko k disciplinárnemu konaniu (432.12 kB)
6 Zaradenie nového člena do Kontrolnej komisie Súdnej rady Slovenskej republiky a určenie predsedu Kontrolnej komisie Súdnej rady Slovenskej republiky 148/2024 Uznesenie č. 148/2024 - zaradenie do kontrolnej komisie a určenie predsedníčky kontrolnej komisie (165.31 kB)
7 Povinnosť podávať majetkové priznanie u sudkyne/sudcu, ktorým k 31. marcu kalendárneho roka zanikla funkcia sudkyne/sudcu 149/2024 Uznesenie č. 149/2024 - povinnosť podávať majetkové priznanie po zániku funkcie sudcu/sudkyne (178.37 kB)
8 Návrh smernice o postupe Súdnej rady Slovenskej republiky pri realizácii pôsobnosti v oblasti etiky sudcov 150/2024 Uznesenie č. 150/2024 - smernica o postupe Súdnej rady Slovenskej republiky pri realizácii pôsobnosti v oblasti etiky sudcov (163.55 kB)
8 Návrh smernice o postupe Súdnej rady Slovenskej republiky pri realizácii pôsobnosti v oblasti etiky sudcov 150/2024 Smernica o postupe Súdnej rady Slovenskej republiky pri realizácii pôsobnosti v oblasti etiky sudcov (377.14 kB)
9 Schválenie delegácie na zasadnutie Valného zhromaždenia Európskej siete súdnych rád, ktoré sa bude konať 12. – 14. júna 2024 v Ríme 151/2024 Uznesenie č. 151/2024 - delegácia na zasadnutie Valného zhromaždenia Európskej siete súdnych rád v Ríme - Gomolová (92.56 kB)
9 Schválenie delegácie na zasadnutie Valného zhromaždenia Európskej siete súdnych rád, ktoré sa bude konať 12. – 14. júna 2024 v Ríme 152/2024 Uznesenie č. 152/2024 - delegácia na zasadnutie Valného zhromaždenia Európskej siete súdnych rád v Ríme - Kosová (92.23 kB)
9 Schválenie delegácie na zasadnutie Valného zhromaždenia Európskej siete súdnych rád, ktoré sa bude konať 12. – 14. júna 2024 v Ríme 153/2024 Uznesenie č. 153/2024 - delegácia na zasadnutie Valného zhromaždenia Európskej siete súdnych rád v Ríme - Pružinec Eren (92.48 kB)
9 Schválenie delegácie na zasadnutie Valného zhromaždenia Európskej siete súdnych rád, ktoré sa bude konať 12. – 14. júna 2024 v Ríme 154/2024 Uznesenie č. 154/2024 - delegácia na zasadnutie Valného zhromaždenia Európskej siete súdnych rád v Ríme - delegácia ako celok (92.94 kB)
17 Správa č. 1 ad hoc komisie zriadenej uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky č. 71/2024 zo dňa 19. marca 2024 a návrh na doplnenie člena ad hoc komisie 155/2024 Uznesenie č. 155/2024 - doplnenie člena ad hoc komisie (164 kB)
1 2 3 »