Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 18. júna 2024
 • 09:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zápisnica 3.63 MB

Zvukový záznam 186.66 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR-1028/2024
  Predkladá:
  predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  192/2024, 209/2024
 2. Č. materiálu:
  CR-967/2024
  Predkladá:
  predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  193/2024, 194/2024, 195/2024, 196/2024, 197/2024, 198/2024, 199/2024, 200/2024, 201/2024
 3. Č. materiálu:
  CR-966/2024
  Predkladá:
  predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  202/2024, 203/2024
 4. Č. materiálu:
  CR-1061/2024
  Predkladá:
  predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  204/2024
 5. Č. materiálu:
  CR-1013/2024
  Predkladá:
  predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  206/2024
 6. Č. materiálu:
  CR-1073/2024
  Predkladá:
  predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  207/2024
 7. Č. materiálu:
  CR-1054/2024
  Predkladá:
  predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  208/2024
 8. Č. materiálu:
  CR-1008/2024
  Predkladá:
  predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  213/2024, 214/2024, 215/2024
 9. Č. materiálu:
  CR-58/2024, CR-75/2024, CR-619/2024
  Predkladá:
  predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  216/2024, 217/2024, 218/2024, 219/2024, 220/2024
 10. Č. materiálu:
  CR-58/2024, CR-619/2024
  Predkladá:
  predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  221/2024, 222/2024
 11. Č. materiálu:
  CR-481/2024, CR-931/2024
  Predkladá:
  predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  a) odkladá b) schválené
  Č. uznesenia:
  226/2024, 227/2024
 12. Č. materiálu:
  CR-849/2024
  Predkladá:
  predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  228/2024, 229/2024
 13. Č. materiálu:
  CR-976/2024
  Predkladá:
  predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  230/2024
 14. Č. materiálu:
  CR-977/2024
  Predkladá:
  predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  231/2024
 15. Č. materiálu:
  CR-978/2024
  Predkladá:
  predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  232/2024
 16. Č. materiálu:
  CR-996/2024
  Predkladá:
  predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  233/2024
 17. Č. materiálu:
  CR-1000/2024
  Predkladá:
  predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  234/2024
 18. Č. materiálu:
  CR-949/2024
  Predkladá:
  predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  235/2024
 19. Č. materiálu:
  CR-946/2024
  Predkladá:
  predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  neschválený
  Č. uznesenia:
 20. Č. materiálu:
  CR-982/2024
  Predkladá:
  predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  236/2024
 21. Č. materiálu:
  CR-1028/2024
  Predkladá:
  predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  210/2024
 22. Č. materiálu:
  CR-1028/2024
  Predkladá:
  predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  211/2024
 23. Č. materiálu:
  CR-1098/2024
  Predkladá:
  predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  205/2024
 24. Č. materiálu:
  638/2024
  Predkladá:
  predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  223/2024, 224/2024
 25. Č. materiálu:
  CR-627/2024
  Predkladá:
  predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  225/2024
 26. Č. materiálu:
  CR-1096/2024
  Predkladá:
  Dana Jelinková Dudzíková, predsedníčka Stálej etickej komisie
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  212/2024