Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 18. júna 2024
  • 09:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 192/2024 Uznesenie č. 192/2024 - schválenie programu (197.7 kB)
2 Voľba na troch kandidátov/tri kandidátky na sudcu/sudkyňu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku 193/2024 Uznesenie č. 193/2024 - volebná komisia - Magdaléna Hromcová (165.51 kB)
2 Voľba na troch kandidátov/tri kandidátky na sudcu/sudkyňu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku 194/2024 Uznesenie č. 194/2024 - volebná komisia - Marián Fečík (164.73 kB)
2 Voľba na troch kandidátov/tri kandidátky na sudcu/sudkyňu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku 195/2024 Uznesenie č. 195/2024 - volebná komisia - Tomáš Gábriš (165.93 kB)
2 Voľba na troch kandidátov/tri kandidátky na sudcu/sudkyňu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku 196/2024 Uznesenie č. 196/2024 - hlasovanie bez použitia hlasovacieho lístka (153.38 kB)
2 Voľba na troch kandidátov/tri kandidátky na sudcu/sudkyňu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku 197/2024 Uznesenie č. 197/2024 - posúdenie návrhov kandidátov (182.97 kB)
2 Voľba na troch kandidátov/tri kandidátky na sudcu/sudkyňu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku 198/2024 Uznesenie č. 198/2024 - k abecednému vypočutiu kandidátov (152.74 kB)
2 Voľba na troch kandidátov/tri kandidátky na sudcu/sudkyňu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku 199/2024 Uznesenie č. 199/2024 - Marcela Dolníková Žabková (166.79 kB)
2 Voľba na troch kandidátov/tri kandidátky na sudcu/sudkyňu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku 200/2024 Uznesenie č. 200/2024 - Ondrej Laciak (165.89 kB)
2 Voľba na troch kandidátov/tri kandidátky na sudcu/sudkyňu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku 201/2024 Uznesenie č. 201/2024 - Radoslav Procházka (166.08 kB)
3 Voľba na kandidátku/kandidáta na sudkyňu/sudcu Všeobecného súdu Európskej únie 202/2024 Uznesenie č. 202/2024 - posúdenie návrhu kandidáta (180.81 kB)
3 Voľba na kandidátku/kandidáta na sudkyňu/sudcu Všeobecného súdu Európskej únie 203/2024 Uznesenie č. 203/2024 - Juraj Schwarcz (166.48 kB)
4 Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov za rok 2023 204/2024 Uznesenie č. 204/2024 - Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov za rok 2023 (147.4 kB)
23 Prerokovanie návrhu rozpočtu súdnictva na roky 2025 až 2027 205/2024 Uznesenie č. 205/2024 - Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2025 až 2027 (168.36 kB)
5 Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky za rok 2023 206/2024 Uznesenie č. 206/2024 - Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky za rok 2023 (149.14 kB)
6 Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za rok 2023 207/2024 Uznesenie č. 207/2024 - Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za rok 2023 (148.82 kB)
7 Prerokovanie Návrhu limitov príjmov a výdavkov rozpočtu kapitoly Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2025-2027 208/2024 Uznesenie č. 208/2024 - Návrh limitov príjmov a výdavkov rozpočtu kapitoly Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2025-2027 (85.97 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 209/2024 Uznesenie č. 209/2024 - presunutie bodov 24., 25., 26 za bod 8 schváleného programu zasadnutia (162.91 kB)
21 Rozdelenie majetkových priznaní sudkýň a sudcov Slovenskej republiky za rok 2022 pridelených Kontrolnej komisii č. 4 ostatným úplným komisiám Súdnej rady Slovenskej republiky 210/2024 Uznesenie č. 210/2024 - rozdelenie MPS za rok 2022 pridelených do KK č. 4 (157 kB)
22 Rozdelenie majetkových priznaní sudkýň a sudcov Slovenskej republiky za rok 2023 211/2024 Uznesenie č. 211/2024 - rozdelenie MPS za rok 2023 (155.73 kB)
1 2 3 »