Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 27. novembra 2012
  • 08:30 hod.
  • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
  • zasadacia miestnosť č. 477, IV. poschodie

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu zasadnutia 20 Uznesenie (190.38 kB)
2 Návrh na preloženie JUDr. Michaely Frimmelovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave 21 Uznesenie (94.16 kB)
3 Návrh na preloženie JUDr. Erika Vargu, sudcu Okresného súdu Rimavská Sobota na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline 22 Uznesenie (92.39 kB)
4 Návrh na preloženie JUDr. Renáty Deákovej, sudkyne Okresného súdu Brezno, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Banská Bystrica 23 Uznesenie (91.99 kB)
5 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 24 Uznesenie (107.31 kB)
6 Žiadosť JUDr. Martina Kopinu, sudcu Okresného súdu Humenné, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Vranov nad Topľou 25 Uznesenie (92.64 kB)
7 Žiadosť JUDr. Vladimíra Vargu, sudcu Okresného súdu Vranov nad Topľou, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Humenné 26 Uznesenie (93.05 kB)
8 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na schválenie harmonogramu revízií revízneho oddelenia Krajského súdu v Žiline do roku 2017 27 Uznesenie (93.95 kB)
9 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na schválenie zmeny harmonogramu revízií a schválenie harmonogramu revízií revízneho oddelenia Krajského súdu v Košiciach 28 Uznesenie (93.65 kB)
10 Schválenie komisie na vypracovanie novely rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky (Uznesenie č. 1308/2011) 29 Uznesenie (93.76 kB)
13 Plán práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2013 30 Uznesenie (104.47 kB)
14 Doplnenie databáz členov výberových komisií pre výberové konania na súdoch za Súdnu radu Slovenskej republiky 31 Uznesenie (106.57 kB)
15 Podnet Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky na podanie pozmeňovacieho návrhu k vládnemu návrhu zákona (vypracovala komisia) 32 Uznesenie (108.56 kB)
16 Návrh na preloženie JUDr. Ľubice Bajzovej, sudkyne Okresného súdu Považská Bystrica a JUDr. Ing. Miroslava Manďáka, sudcu Okresného súdu Trenčín, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne 33 Uznesenie (94.25 kB)
17 Návrh na preloženie JUDr. Daši Kontríkovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Trnava 34 Uznesenie (93.98 kB)
18 Prerokovanie návrhu kandidáta na vymenovanie do funkcie sudcu: Krajský súd Banská Bystrica – JUDr. Bc. Viktor Marko 35 Uznesenie (93.26 kB)
11 Voľba druhého člena Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky 36 Uznesenie (91.56 kB)
21 Predkladanie personálnych návrhov na rokovanie Súdnej rady Slovenskej republiky 37 Uznesenie (92.56 kB)