Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

22. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 10. novembra 2014
 • Bod programu č. 2 bude prerokovaný v zasadacej miestnosti P1 - prízemie so začiatkom od 10:00 hod., Župné nám. 13, Bratislava
 • Ďalšie body programu budú prerokované v zasadacej miestnosti č. dv. 477

Zápisnica 354.94 kB

Uznesenie k voľbe členov volebnej komisie 92.67 kB

AUDIO 63.23 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  349
 2. Č. materiálu:
  SR 126/2014
  Predkladá:
  Oprávnení navrhovatelia podľa § 27g ods. 1 zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  350, 352, 353
 3. Č. materiálu:
  SR 148/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  SR 148/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  SR 172/2014
  Predkladá:
  Mgr. Martin Štubniak
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  354
 6. Č. materiálu:
  SR 194/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  355
 7. Č. materiálu:
  SR 156/2014
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  356
 8. Č. materiálu:
  SR 180/2014
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  357
 9. Č. materiálu:
  SR 179/2014
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  358
 10. Č. materiálu:
  SR 181/2014
  Predkladá:
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
 11. Č. materiálu:
  SR 166/2014
  Predkladá:
  Prof. JUDr. Ján Klučka, CSc., člen Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  359
 12. Č. materiálu:
  SR 195/2014
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
 13. Č. materiálu:
  SR 196/2014
  Predkladá:
  Prof. JUDr. Ján Klučka, CSc., člen Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 14. Č. materiálu:
  SR 219/2013
  Predkladá:
  Združenie sudcov Slovenska
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  360
 15. Č. materiálu:
  SR 190/2014
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odložený
  Č. uznesenia:

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 174/2014
  Predkladá:
  Advokátska kancelária JUDr. Tatiana Polková
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  KSR 42/2014
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: