Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

23. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 1. decembra 2014
 • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
 • pojednávacia miestnosť P1 – prízemie

Zápisnica 313.56 kB

AUDIO 53.22 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  361
 2. Č. materiálu:
  SR 182/2014
  Predkladá:
  Oprávnení navrhovatelia podľa § 27g ods. 1 zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  362, 363, 364, 365