Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

24. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 1. decembra 2014
 • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
 • zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie

Zápisnica 293.85 kB

AUDIO 32 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  366
 2. Č. materiálu:
  SR 204/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Neschválený
  Č. uznesenia:
  367
 3. Č. materiálu:
  SR 207/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  368
 4. Č. materiálu:
  SR 205/2014
  Predkladá:
  Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  SR 208/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  369
 6. Č. materiálu:
  SR 199/2014
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  370
 7. Č. materiálu:
  SR 206/2014
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  371
 8. Č. materiálu:
  SR 202/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  372
 9. Č. materiálu:
  SR 203/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  373
 10. Č. materiálu:
  KSR 142/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Okresného súdu Liptovský Mikuláš
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  374
 11. Č. materiálu:
  SR 210/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  375

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 198/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 197/2014
  Predkladá:
  Sudcovia Okresného súdu Trnava
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  SR 200/2014
  Predkladá:
  Okresný súd Bratislava III
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  SR 201/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Okresného súdu Čadca
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  SSR 54/2014
  Predkladá:
  Ing. Štefan Štefanides
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 6. Č. materiálu:
  SSR 58/2014
  Predkladá:
  Ján Rosík
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: