Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

24. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 1. decembra 2014
  • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
  • zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
366 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 366 (109.65 kB)
367 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na dočasné pridelenie JUDr. Kataríny Stanislavskej, sudkyne Okresného súdu Trnava na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave Uznesenie č. 367 (91.71 kB)
368 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na dočasné pridelenie JUDr. Gabriely Briškovej, sudkyne Okresného súdu Liptovský Mikuláš na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave Uznesenie č. 368 (92.89 kB)
369 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na dočasné pridelenie JUDr. Amy Odalošovej, sudkyne Okresného súdu Banská Bystrica na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici Uznesenie č. 369 (94.03 kB)
370 Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: Mgr. Gabriela Repková, sudkyňa Okresného súdu Považská Bystrica Uznesenie č. 370 (97.21 kB)
371 Návrh Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy Uznesenie č. 371 (91.93 kB)
372 Rozvrh práce Disciplinárneho senátu na rok 2015 Uznesenie č. 372 (163.94 kB)
373 Plán práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2015 Uznesenie č. 373 (177.43 kB)
374 Žiadosť predsedníčky Okresného súdu Liptovský Mikuláš o určenie voľného miesta sudcu Uznesenie č. 374 (134.81 kB)
375 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Andrey Sedlačkovej, sudkyne Okresného súdu Pezinok na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 375 (92.21 kB)