Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

29. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 13. apríla 2015
  • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
  • pojednávacia miestnosť P1 – prízemie

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
453 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 453 - schválenie programu volebného zasadnutia (96.12 kB)
454 Voľby kandidátov na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku Uznesenie č. 454 - schválenie mandátovej komisie (93.92 kB)
455 Voľby kandidátov na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku Uznesenie č. 455 - schválenie volebnej komisie (94.45 kB)
456 Výkon funkcie člena Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Igora Burgera po prerušení výkonu funkcie sudcu Uznesenie č. 456 (94.08 kB)
457 Výkon funkcie člena Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Igora Burgera po prerušení výkonu funkcie sudcu Uznesenie č. 457 (95.05 kB)
458 Voľby kandidátov na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku Uznesenie č. 458 - posúdenie návrhov kandidátov (94.86 kB)
459 Voľby kandidátov na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku Uznesenie č. 459 - voľba kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva (105.56 kB)
460 Prerušené rokovanie z 30. marca 2015: Návrh zásad Súdnej rady Slovenskej republiky pri rozhodovaní o kandidátoch na sudcov všeobecných súdov Uznesenie č. 460 (91.66 kB)
461 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 461 - schválenie programu 29. zasadnutia (108.54 kB)
462 Prerušené rokovanie z 30. marca 2015: Informácia k stavu Analýzy o počte a stave vybavovania agend na súdoch Uznesenie č. 462 (94.73 kB)
463 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Oľgy Belkovej, sudkyne Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 463 (95.39 kB)
464 Návrh na podanie podnetu na udelenie štátneho vyznamenania v zmysle zákona č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky Uznesenie č. 464 (96.47 kB)