Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

31. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 28. mája 2015
 • pojednávacia miestnosť P1, prízemie so začiatkom od 10:30 hod.
 • Župné nám. 13, Bratislava

Zápisnica 275.89 kB

AUDIO 13.74 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  483
 2. Č. materiálu:
  SR 117/2015
  Predkladá:
  Oprávnení navrhovatelia podľa § 27g ods. 1 zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  484, 485, 486, 487