Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

32. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 28. mája 2015
 • zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie
 • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava

Zápisnica 325.09 kB

Uznesenie č. 489 k schváleniu volebnej komisie 94.79 kB

Uznesenie č. 492 k presunutiu personálnych otázok sudcov 90.8 kB

AUDIO 14.38 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  488
 2. Č. materiálu:
  SR 136/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  490
 3. Č. materiálu:
  SR 137/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  491
 4. Č. materiálu:
  SR 83/2015
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  SR 133/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  498
 6. Č. materiálu:
  SR 135/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 7. Č. materiálu:
  SR 142/2015
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  493
 8. Č. materiálu:
  SR 142/2015
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  494
 9. Č. materiálu:
  SR 142/2015
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  495
 10. Č. materiálu:
  SR 148/2015
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  496
 11. Č. materiálu:
  SR 125/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  497
 12. Č. materiálu:
  SR 125/2015
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  500
 13. Č. materiálu:
  SR 154/2015
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  499