Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

34. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 28. septembra 2015
 • zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie
 • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava

Zápisnica 486.04 kB

Uznesenie č. 523 k volebnej komisii 94 kB

AUDIO 29.4 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  522
 2. Č. materiálu:
  SR 126, 127, 128/ 2015
  Predkladá:
  Sudcovské rady
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  524
 3. Č. materiálu:
  SR 184/2015
  Predkladá:
  JUDr. Alena Svetlovská
  Materiál:
  Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  SR 41/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  525
 5. Č. materiálu:
  SR 194, 195/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  526
 6. Č. materiálu:
  SR 178/2015
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  527
 7. Č. materiálu:
  SR 179/2015
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  528
 8. Č. materiálu:
  SR 180/2015
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  529
 9. Č. materiálu:
  SR 180/2015
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  530
 10. Č. materiálu:
  SR 124/2015
  Predkladá:
  JUDr. Karol Posluch
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  531
 11. Č. materiálu:
  SR 153/2015
  Predkladá:
  Mgr. Božena Csibrányiová
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  532
 12. Č. materiálu:
  SR 161/2015
  Predkladá:
  JUDr. Tomáš Michálek
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  533
 13. Č. materiálu:
  SR 167/2015
  Predkladá:
  JUDr. Denisa Cviková
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  534
 14. Č. materiálu:
  SR 174/2015
  Predkladá:
  JUDr. Zuzana Singerová
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  535
 15. Č. materiálu:
  SR 189/2015
  Predkladá:
  JUDr. Martina Líšková
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  536
 16. Č. materiálu:
  SR 176/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  537
 17. Č. materiálu:
  SR 177/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  538
 18. Č. materiálu:
  SR 182/2015
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  539
 19. Č. materiálu:
  SR 182/2015
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  540
 20. Č. materiálu:
  SR 182/2015
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  541
 21. Č. materiálu:
  SR 188/2015
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  542
 22. Č. materiálu:
  SR 192/2015
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  543
 23. Č. materiálu:
  SR 196/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  544
 24. Č. materiálu:
  SR 193/2015
  Predkladá:
  Prezident Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  546
 25. Č. materiálu:
  KSR 128/2015
  Predkladá:
  Európska sieť súdnych rád
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  547
 26. Č. materiálu:
  SR 201/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  545
 27. Č. materiálu:
  SR 186/2015
  Predkladá:
  JUDr. Eva Fulcová
  prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.
  JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 28. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.
  Mgr. Dušan Čimo
  JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 163/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 175/2015
  Predkladá:
  Plénum sudcov Okresného súdu Malacky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  KSR 76/2015
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  SSR 71/2015
  Predkladá:
  Ing. Belo Klimo
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  SR 166/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 6. Č. materiálu:
  SR 68/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 7. Č. materiálu:
  SR 158/2015
  Predkladá:
  Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: