Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

39. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 29. feruára 2016
 • 10:30 hod.
 • zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie
 • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava

Zápisnica 349.21 kB

Uznesenie č. 619 k požiadavke nahrávania priebehu zasadnutia 91.67 kB

Uznesenie č. 621 k volebnej komisii 94.52 kB

Zvukový záznam 26 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  620
 2. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedovia okresných súdov
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  622
 3. Č. materiálu:
  SR 216/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  623
 4. Č. materiálu:
  SR 1, 6, 7/2016
  Predkladá:
  Sudcovské rady
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  624
 5. Č. materiálu:
  SR 51/2016
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  625
 6. Č. materiálu:
  SR 54/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  626
 7. Č. materiálu:
  SR 52/2016
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  627
 8. Č. materiálu:
  SR 41/2016
  Predkladá:
  JUDr. Blažena Stašíková
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  628
 9. Č. materiálu:
  SR 245/2015
  Predkladá:
  JUDr. Stanislav Dutko
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  629
 10. Č. materiálu:
  SR 45/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  630
 11. Č. materiálu:
  SR 55/2016
  Predkladá:
  Krajský súd v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  631
 12. Č. materiálu:
  SR 53/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  633
 13. Č. materiálu:
  SR 44/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  635
 14. Č. materiálu:
  SR 62/2016
  Predkladá:
  Generálny prokurátor Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  634
 15. Č. materiálu:
  SR 63/2016
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  632
 16. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
 17. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Vedúca Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 130/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  KSR 76/2015
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  SR 47/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Okresného súdu Bratislava I
  Materiál:
  Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia: