Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

40. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 21. marca 2016
 • 10:30 hod.
 • pojednávacia miestnosť P1, prízemie
 • Župné nám. 13, Bratislava

Zápisnica 448.37 kB

Uznesenie č. 637 k volebnej komisii 94.48 kB

Zvukový záznam 40.41 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  636
 2. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici a predsedovia okresných súdov
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  638
 3. Č. materiálu:
  SR 71/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  639
 4. Č. materiálu:
  SR 65/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  640
 5. Č. materiálu:
  SR 65/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  641
 6. Č. materiálu:
  SR 61/2016
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  642
 7. Č. materiálu:
  SR 61/2016
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  643
 8. Č. materiálu:
  SR 61/2016
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  644
 9. Č. materiálu:
  SR 49/2016
  Predkladá:
  JUDr. Dana Káčerová
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  645
 10. Č. materiálu:
  SR 245/2015
  Predkladá:
  JUDr. Stanislav Dutko
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  646
 11. Č. materiálu:
  SR 62/2016
  Predkladá:
  Generálny prokurátor Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  650
 12. Č. materiálu:
  KSR 72/2016
  Predkladá:
  Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  651
 13. Č. materiálu:
  SR 70/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  652
 14. Č. materiálu:
  SR 68/2016
  Predkladá:
  Vedúca Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia:
  653
 15. Č. materiálu:
  SR 44/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 16. Č. materiálu:
  KSR 65/2016
  Predkladá:
  Stála misia Slovenskej republiky pri Rade Európy v Štrasburgu
  Materiál:
  Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia:
  654
 17. Č. materiálu:
  SSR 42/2016
  Predkladá:
  JUDr. Viliam Dohňanský
  Materiál:
  Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia:
  655
 18. Č. materiálu:
  SR 74/2016
  Predkladá:
  Mgr. Dušan Čimo
  JUDr. Rudolf Čirč
  doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  656, 657
 19. Č. materiálu:
  SR 80/2016
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  647
 20. Č. materiálu:
  KSR 88/2016
  Predkladá:
  Európska sieť súdnych rád
  Materiál:
  Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia:
  658
 21. Č. materiálu:
  SR 227/2015
  Predkladá:
  JUDr. Terézia Mecelová
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  648
 22. Č. materiálu:
  SR 56/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  659
 23. Č. materiálu:
  SR 91/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  649
 24. Č. materiálu:
  SR 97/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia:
  660

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  KSR 80/2016
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 73/2016
  Predkladá:
  Sudcovia Okresného súdu Galanta
  Materiál:
  Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  SR 75/2016
  Predkladá:
  Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  SSR 45/2016
  Predkladá:
  Ing. Juraj Teren
  Materiál:
  Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia: