Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

42. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 30. mája 2016
 • 10:30 hod.
 • zasadacia miestnosť č. 477, Župné nám. 13, Bratislava
 • a s pokračovaním 31. mája 2016 so začiatkom o 09:00 hod., Miestodržiteľský palác, Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zápisnica 459.7 kB

Uznesenie č. 686 k volebnej komisii 94.77 kB

Uznesenie č. 697 k správaniu p. Martina Daňa 91.5 kB

Zvukový záznam 19.76 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  685, 702
 2. Č. materiálu:
  SR 76,77,78/2016
  Predkladá:
  Sudcovské rady, pléna sudcov
  Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  687, 688
 3. Č. materiálu:
  SR 71/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  689
 4. Č. materiálu:
  SR 139/2016
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  690
 5. Č. materiálu:
  SR 119/2016
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  691
 6. Č. materiálu:
  SR 138/2016
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  692
 7. Č. materiálu:
  SR 149/2016
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  693
 8. Č. materiálu:
  SR 142/2016
  Predkladá:
  Vedúci revízneho odelenia Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  694
 9. Č. materiálu:
  SR 141/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  695
 10. Č. materiálu:
  SR 140/2016
  Predkladá:
  Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  696
 11. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedovia okresných súdov
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  698
 12. Č. materiálu:
  SR 137/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  699
 13. Č. materiálu:
  SR 44/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  700
 14. Č. materiálu:
  SR 74/2016
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  701
 15. Č. materiálu:
  SR 158/2016
  Predkladá:
  Odborový zväz justície v Slovenskej republike
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  703

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  KSR 80/2016
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 154/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Okresného súdu Bratislava I
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  SR 155/2016
  Predkladá:
  JUDr. Juraj Florovič, sudca Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: