Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

44. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 19. septembra 2016
 • 10:30 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zápisnica 374.29 kB

Uznesenie č. 727 k mandátovej komisii 92.85 kB

Uznesenie č. 728 k volebnej komisii 93.9 kB

Zvukový záznam 77.21 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  726
 2. Č. materiálu:
  SR 172/2016
  Predkladá:
  Oprávnení navrhovatelia podľa § 27g ods. 1 zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  729, 730
 3. Č. materiálu:
  SR 171/2016
  Predkladá:
  Oprávnení navrhovatelia podľa § 27g ods. 1 zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  731, 732, 733
 4. Č. materiálu:
  SR 157/2016
  Predkladá:
  Sudcovské rady, pléna sudcov
  Materiál:
  Neprerokovaný pre nedostatok kandidátov
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  SR 195, 196/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  734
 6. Č. materiálu:
  SR 194/2016
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  735
 7. Č. materiálu:
  SR 167/2016
  Predkladá:
  doc. JUDr. Jozef Olej, CSc.
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  736
 8. Č. materiálu:
  SR 181/2016
  Predkladá:
  Mgr. Daniel Koneracký
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  737
 9. Č. materiálu:
  SR 188/2016
  Predkladá:
  JUDr. Ľubov Vargová
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  738
 10. Č. materiálu:
  SR 191/2016
  Predkladá:
  JUDr. Richard Bureš
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  739
 11. Č. materiálu:
  SR 186/2016
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 12. Č. materiálu:
  SR 186/2016
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 13. Č. materiálu:
  SR 186/2016
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 14. Č. materiálu:
  SR 198/2016
  Predkladá:
  JUDr. Jozef Engel
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  740
 15. Č. materiálu:
  SR 192/2016
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Podpredseda Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  741
 16. Č. materiálu:
  SR 5/2016
  Predkladá:
  Ústavný súd Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  743
 17. Č. materiálu:
  SR 44/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  742
 18. Č. materiálu:
  SR 197/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 19. Č. materiálu:
  SR 199/2016
  Predkladá:
  Okresný súd Bratislava I
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  744

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  KSR 80/2016
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SSR 54/2016
  Predkladá:
  Ing. Igor Maroš
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  SSR 14/2016
  Predkladá:
  prof. Ing. Vasiľ Dornič, DrSc.
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  SSR 99/2016
  Predkladá:
  p.Jozef Vravec
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  SSR 111/2016
  Predkladá:
  JUDr. Viliam Dohňanský
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  745
 6. Č. materiálu:
  SR 57/2016
  Predkladá:
  Iniciatíva pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: