Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

46. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 28. novembra 2016
 • 10:30 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zápisnica 485.93 kB

Uznesenie č. 766 k volebnej komisii 93.82 kB

Zvukový záznam 91.57 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  765
 2. Č. materiálu:
  SR 195, 196/2016
  Predkladá:
  Sudcovské rady, pléna sudcov
  Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  767
 3. Č. materiálu:
  SR 235, 236, 237/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  768
 4. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedovia okresných súdov
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  769
 5. Č. materiálu:
  SR 44/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  770
 6. Č. materiálu:
  SR 207/2016
  Predkladá:
  Podpredseda Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  771
 7. Č. materiálu:
  SR 208/2016
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  772
 8. Č. materiálu:
  SR 239/2016
  Predkladá:
  Predseda Špecializovaného trestného súdu
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  773
 9. Č. materiálu:
  SR 242/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  774
 10. Č. materiálu:
  SR 243/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  775
 11. Č. materiálu:
  SR 244/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  776
 12. Č. materiálu:
  SR 227/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  777
 13. Č. materiálu:
  SR 238/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  778
 14. Č. materiálu:
  SR 240/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  779
 15. Č. materiálu:
  SR 245/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  780
 16. Č. materiálu:
  SR 246/2016
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  781
 17. Č. materiálu:
  SR 241/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  782
 18. Č. materiálu:
  SR 228/2016
  Predkladá:
  Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  783
 19. Č. materiálu:
  SR 233/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  784
 20. Č. materiálu:
  SR 234/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  785
 21. Č. materiálu:
  SR 197/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  786
 22. Č. materiálu:
  SR 132/2016
  Predkladá:
  Vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  788
 23. Č. materiálu:
  SR 249/2016
  Predkladá:
  Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  787
 24. Č. materiálu:
  SR 225/2016
  Predkladá:
  JUDr. Bohuslav Majerníček
  Materiál:
  Sudca zobral žiadosť späť
  Č. uznesenia:
 25. Č. materiálu:
  KSR 174/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  789
 26. Č. materiálu:
  SR 56/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  790

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  KSR 80/2016
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SSR 115/2016
  Predkladá:
  p. Jozef Baščan
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: