Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

47. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 19. decembra 2016
 • 10:30 hod.
 • s pokračovaním 20. decembra 2016 o 08:30 hod
 • Miestodržiteľský palác, Hlavné námestie 8, Bratislava

Zápisnica 424.32 kB

Uznesenie č. 792 k volebnej komisii 93.31 kB

Zvukový záznam 86.61 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  791
 2. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedovia okresných súdov
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  793
 3. Č. materiálu:
  SR 208/2016
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  794
 4. Č. materiálu:
  SR 217/2016
  Predkladá:
  JUDr. Milan Antal
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  795
 5. Č. materiálu:
  SR 247/2016
  Predkladá:
  JUDr. Ing. Katarína Muráriková
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  796
 6. Č. materiálu:
  SR 251/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  797
 7. Č. materiálu:
  SR 230/2016
  Predkladá:
  Vedúci revízneho odelenia Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  798
 8. Č. materiálu:
  SR 201/2016
  Predkladá:
  Vedúci revízneho oddelenia Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  799
 9. Č. materiálu:
  SR 190/2016
  Predkladá:
  Vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  800
 10. Č. materiálu:
  SR 255/2016
  Predkladá:
  Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  801
 11. Č. materiálu:
  SR 105/2016
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  802
 12. Č. materiálu:
  SR 70/2016
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  803
 13. Č. materiálu:
  SR 253/2016
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  804

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  KSR 80/2016
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SSR 140/2016
  Predkladá:
  Igor Škultéty
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: