Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

48. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 30. januára 2017
 • 10:30 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zápisnica 393.21 kB

Uznesenie č. 806 k volebnej komisii 93.99 kB

Uznesenie č. 809 k rušeniu zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky verejnosťou 92.56 kB

Zvukový záznam 76.89 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  805
 2. Č. materiálu:
  SR 235, 236, 237/2016)
  Predkladá:
  Sudcovské rady
  Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  807
 3. Č. materiálu:
  SR 75, 76/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  808
 4. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedovia okresných súdov
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  810
 5. Č. materiálu:
  SR 216/2014, SR 93/2016
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  811
 6. Č. materiálu:
  SR 256/2016
  Predkladá:
  Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  812
 7. Č. materiálu:
  SR 269/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  813
 8. Č. materiálu:
  SR 259/2016
  Predkladá:
  JUDr. Miriam Repáková
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 9. Č. materiálu:
  SR 261/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  814
 10. Č. materiálu:
  SR 77/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  815
 11. Č. materiálu:
  SR 253/2016
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 12. Č. materiálu:
  SR 78/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  816
 13. Č. materiálu:
  SR 80/2017
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Poľskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  817
 14. Č. materiálu:
  SR 79/2017
  Predkladá:
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  818
 15. Č. materiálu:
  SR 99/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  819
 16. Č. materiálu:
  SR 103/2017
  Predkladá:
  Mgr. Dušan Čimo, člen Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
  820

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  KSR 80/2016
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 264, 266/2016
  Predkladá:
  JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  JUDr. Jozef Mikluš
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: