Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

5. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 28. marca 2013
 • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
 • zasadacia miestnosť č. 477, IV. poschodie

Návrh programu 174.11 kB

Uznesenie k návrhu programu 185.09 kB

Uznesenie k voľbe členov volebnej komisie 94.2 kB

Uznesenie k otázke statusových zákonov 94.67 kB

Uznesenie k určovaniu optimálneho počtu voľných miest sudcov 92.75 kB

Zápisnica 501.02 kB

AUDIO 35.45 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  SR 58/2013
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  70
 2. Č. materiálu:
  SR 59/2013
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  71
 3. Č. materiálu:
  SR 60/2013
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  72
 4. Č. materiálu:
  SR 37/2013
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  73
 5. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedovia okresných súdov
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  74
 6. Č. materiálu:
  SR 72/2013
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  75
 7. Č. materiálu:
  SR 74/2013
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  76
 8. Č. materiálu:
  SR 108/2012
  Predkladá:
  JUDr. Ľuboš Baka
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  78
 9. Č. materiálu:
  1 Ksr 129/2011
  Predkladá:
  JUDr. Barbora Štefanová
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  77

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 62/2013
  Predkladá:
  Členovia senátu 5To Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  SSR 15/2013
  Predkladá:
  Ondrej Ivanov
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  SR 73/2013
  Predkladá:
  Stála misia Slovenskej republiky pri Rade Európy v Štrasburgu
  Materiál:
  Prerokované
  Č. uznesenia: