Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

50. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 27. marca 2017
 • 10:30 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zápisnica 371.2 kB

Uznesenie č. 853 k volebnej komisii 94.26 kB

Zvukový záznam 49.12 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  854
 2. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedovia okresných súdov
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  857
 3. Č. materiálu:
  SR 112/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  858
 4. Č. materiálu:
  SR 130/2017
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  859
 5. Č. materiálu:
  SR 131/2017
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  860
 6. Č. materiálu:
  SR 263/2016
  Predkladá:
  Vedúci revízneho oddelenia Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  861
 7. Č. materiálu:
  SR 267/2016
  Predkladá:
  Vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  862
 8. Č. materiálu:
  SR 87/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  863
 9. Č. materiálu:
  SR 107/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 10. Č. materiálu:
  SR 134/2017
  Predkladá:
  JUDr. Eva Behranová, členka Disciplinárneho senátu
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  864
 11. Č. materiálu:
  SR 132/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  865
 12. Č. materiálu:
  SR 142/2017
  Predkladá:
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  855
 13. Č. materiálu:
  SR 148/2017
  Predkladá:
  Združenie sudcov "Za otvorenú justíciu"
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  866
 14. Č. materiálu:
  KSR 136/2017
  Predkladá:
  Európska sieť súdnych rád
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  856

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  KSR 128/2017
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: