Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

51. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 24. apríla 2017
 • s pokračovaním 25. apríla 2017 (z dôvodu prerokovania celého programu, sa zasadnutie Súdnej rady 25. apríla 2017 neuskutoční)
 • Miestodržiteľský palác, Hlavné námestie 8, Bratislava

Zápisnica 421.29 kB

Uznesenie č. 867 k volebnej komisii 94.71 kB

AUDIO 79.11 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  868
 2. Č. materiálu:
  SR 75/2017, SR 76/2017
  Predkladá:
  Sudcovské rady/pléna sudcov
  Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  869
 3. Č. materiálu:
  SR 122/2017, SR 126/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  870
 4. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedovia okresných súdov
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  871, 872, 873
 5. Č. materiálu:
  SR 136/2017
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  875
 6. Č. materiálu:
  SR 137/2017
  Predkladá:
  Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  876
 7. Č. materiálu:
  SR 107/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  877, 878, 879, 880, 881
 8. Č. materiálu:
  SR 140/2017
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  882
 9. Č. materiálu:
  SR 70/2016
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  885
 10. Č. materiálu:
  SR 78/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  883
 11. Č. materiálu:
  SR 150/2017
  Predkladá:
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  884
 12. Č. materiálu:
  SR 155/2017
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  874

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  KSR 128/2017
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: