Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

52. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 29. mája 2017
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie 8, Bratislava

AUDIO 77.72 MB

Uznesenie č. 886 k volebnej komisii 94.53 kB

Zápisnica 496.15 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  887, 901
 2. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedovia okresných súdov
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896
 3. Č. materiálu:
  SR 158/2017
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  897
 4. Č. materiálu:
  SR 158/2017
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  898
 5. Č. materiálu:
  SR 162/2017
  Predkladá:
  Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  899
 6. Č. materiálu:
  SR 92/2017, SR 93/216, SR 216/2014
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926
 7. Č. materiálu:
  SR 138/2017
  Predkladá:
  Vedúci revízneho oddelenia Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  900
 8. Č. materiálu:
  SR 161/2017
  Predkladá:
  Riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  927, 928
 9. Č. materiálu:
  SR 159/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  929
 10. Č. materiálu:
  SR 140/2017
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Stiahnutý z programu
  Č. uznesenia:
  930
 11. Č. materiálu:
  SR 165/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  931
 12. Č. materiálu:
  SR 172/2017
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  932
 13. Č. materiálu:
  SR 78/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  933

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  KSR 128/2017
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 169/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  SR 173/2017
  Predkladá:
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: