Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 16. apríla 2013
 • 09:00 hod.
 • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
 • zasadacia miestnosť č. 477, IV. poschodie

Uznesenie k voľbe členov volebnej komisie 92.97 kB

Zápisnica 429.98 kB

Zvukový záznam 25.99 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  81
 2. Č. materiálu:
  SR 55/2013
  Predkladá:
  Vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  Prerokované
  Č. uznesenia:
  83
 3. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedovia okresných súdov
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  84
 4. Č. materiálu:
  SR 84/2013
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  85
 5. Č. materiálu:
  SR 88/2013
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  86
 6. Č. materiálu:
  SR 68/2013
  Predkladá:
  JUDr. Tatiana Redenkovičová Koprdová
  Materiál:
  Vypustený z programu
  Č. uznesenia:
 7. Č. materiálu:
  SR 82/2013
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  87
 8. Č. materiálu:
  SR 87/2013
  Predkladá:
  Predseda Rady Justičnej akadémie SR
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  88
 9. Č. materiálu:
  SR 46/2013
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  89
 10. Č. materiálu:
  SR 47/2013
  Predkladá:
  Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  90
 11. Č. materiálu:
  SR 73/2013
  Predkladá:
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  93
 12. Č. materiálu:
  SR 29/2013
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokované
  Č. uznesenia:
  91
 13. Č. materiálu:
  SR 71/2013
  Predkladá:
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  92
 14. Č. materiálu:
  SR 94 /2013
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  94
 15. Č. materiálu:
  KSR 52/2013
  Predkladá:
  Európska sieť súdnych rád
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  95
 16. Č. materiálu:
  SR 95/2013
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  96

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SSR 44/2012, SSR 47/2012
  Predkladá:
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: