Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

8. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 20. júna 2013
 • 21. júna o 10:00 hod.
 • v hoteli Armales, Duchnovičova 282/1, 067 01 Stakčín

Zápisnica 424.73 kB

AUDIO 41.21 MB

Uznesenie k voľbe členov volebnej komisie 94.42 kB

Uznesenie č. 123 - Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k útokom na Ústavný súd Slovenskej republiky a zvlášť jeho predsedníčku 95.86 kB

Odlišné stanovisko k uzneseniu č. 123 108.72 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  114
 2. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedovia okresných súdov
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  115
 3. Č. materiálu:
  SR 116/2013
  Predkladá:
  Vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  116
 4. Č. materiálu:
  SR 111/2013
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  117
 5. Č. materiálu:
  SR 119/2013
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  118
 6. Č. materiálu:
  SR 120/2013
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  119
 7. Č. materiálu:
  123/2013
  Predkladá:
  Predseda Rady Justičnej akadémie SR
  Materiál:
  Odložený
  Č. uznesenia:
 8. Č. materiálu:
  SR 103/2013
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
 9. Č. materiálu:
  SR 106/2013
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 10. Č. materiálu:
  SR 55/2011, SR 149/2012
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  120
 11. Č. materiálu:
  SR 115/2013
  Predkladá:
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  121
 12. Č. materiálu:
  SR 127/2013
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  122
 13. Č. materiálu:
  KSR 52/2013
  Predkladá:
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 102/2013
  Predkladá:
  Ústavný súd Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  124
 2. Č. materiálu:
  SR 113/2013
  Predkladá:
  Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  SR 96/2013
  Predkladá:
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  SR 122/2013
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 6. Č. materiálu:
  SSR 22/2013
  Predkladá:
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 7. Č. materiálu:
  SR 124/2013
  Predkladá:
  JUDr. Ľubov Vargová
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  125