Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

9. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 18. júla 2013
 • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
 • zasadacia miestnosť č. 477, IV. poschodie

Zápisnica 406.63 kB

AUDIO 34.56 MB

Uznesenie k voľbe členov volebnej komisie 93.75 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  126
 2. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedovia okresných súdov
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  128
 3. Č. materiálu:
  SR 128/2013
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  129
 4. Č. materiálu:
  SR 63/2013
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  130
 5. Č. materiálu:
  SR 131/2013
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  131, 132
 6. Č. materiálu:
  SR 123/2013
  Predkladá:
  Predseda Rady Justičnej akadémie SR
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  133
 7. Č. materiálu:
  SR 55/2011, SR 149/2012
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  134
 8. Č. materiálu:
  SR 121/2013
  Predkladá:
  JUDr. Lenka Halmešová
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  135
 9. Č. materiálu:
  KSR 92/2013
  Predkladá:
  Európska sieť súdnych rád
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  136
 10. Č. materiálu:
  SR 133/2013
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  137
 11. Č. materiálu:
  SR 134/2013
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  137
 12. Č. materiálu:
  SR 135/2013
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  138
 13. Č. materiálu:
  SR 137/2013
  Predkladá:
  Krajský súd v Nitre
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  139
 14. Č. materiálu:
  SR 139/2013
  Predkladá:
  Predseda Okresného súdu Revúca
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  140
 15. Č. materiálu:
  SR 140/2013
  Predkladá:
  JUDr. Dana Bystrianská
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  141, 142

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 125/2013
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SSR 29/2013
  Predkladá:
  Materiál:
  vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: