Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. Voľby jedného člena Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky