Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

1. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 16. októbra 2012
 • 11:00 hod.
 • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
 • zasadacia miestnosť č. 477, IV. poschodie

Zápisnica 638.59 kB

Zvukový záznam 46.18 MB

Uznesenie č. 2 k návrhu programu 1. zasadnutia 143.55 kB

Odlišné stanoviská k uzneseniu č. 2 197.7 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  SR 85/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  18
 2. Č. materiálu:
  SR 6/2011
  Predkladá:
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  SR 70/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  7, 8
 4. Č. materiálu:
  SR 1/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  1, 10
 5. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  11, 13, 14
 6. Č. materiálu:
  SR 83/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  12
 7. Č. materiálu:
  1 Ksr 415/09, 392/2010
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  9
 8. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
 9. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  16
 10. Č. materiálu:
  KSR 47/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  5
 11. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  6
 12. Č. materiálu:
  SR 77/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  17
 13. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
 14. Č. materiálu:
  SR 72/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
 15. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Materiál:
  Doplnený na zasadnutí
  Č. uznesenia:
  3
 16. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  4
 17. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Materiál:
  Doplnený na zasadnutí
  Č. uznesenia:
  15
 18. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Materiál:
  Doplnený na zasadnutí
  Č. uznesenia:
  19

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 51/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  SR 82/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  SSR 33/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
 6. Č. materiálu:
  KSR 65/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia: