Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

1. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 16. októbra 2012
  • 11:00 hod.
  • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
  • zasadacia miestnosť č. 477, IV. poschodie

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
4 Dodatočné voľby členov disciplinárnych senátov 1 Uznesenie (88.97 kB)
1. zasadnutie Súdnej rady SR 2 Uznesenie č. 2 k návrhu programu 1. zasadnutia (143.55 kB)
21 Diskusia k uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky č. 1328 z 24. apríla 2012, týkajúce sa zvolenia Mgr. Dušana Čima za člena Súdnej rady Slovenskej republiky Národnou radou Slovenskej republiky 3 Uznesenie (92.86 kB)
22 Voľba podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky 4 Uznesenie (89.93 kB)
10 Ponuka Európskej siete súdnych rád – zúčastnenie sa na projektoch 2012/2013 5 Uznesenie (93.25 kB)
11 Informácia Rady Justičnej akadémie SR o zvolení predsedov, členov a náhradníkov skúšobných komisií 6 Uznesenie (90.35 kB)
3 Správa o výsledkoch revízie vykonanej na Okresnom súde Bratislava I 7 Uznesenie (90.6 kB)
3 Správa o výsledkoch revízie vykonanej na Okresnom súde Bratislava I 8 Uznesenie (92.48 kB)
7 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b/ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (1 Ksr 415/09, 392/2010) - odročené na 68. zasadnutí Súdnej rady Sl 9 Uznesenie (102.18 kB)
4 Dodatočné voľby členov disciplinárnych senátov 10 Uznesenie (113.53 kB)
5 Žiadosti sudcov o preloženie 11 Uznesenie (91.02 kB)
6 Oznámenie ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o vymenovaní JUDr. Ľuboša Baku, sudcu Okresného súdu Žiar nad Hronom, do funkcie predsedu Okresného súdu Levice – dočasné pridelenie na výkon funkcie predsedu súdu 12 Uznesenie (92.13 kB)
5 Žiadosti sudcov o preloženie 13 Uznesenie (90.25 kB)
5 Žiadosti sudcov o preloženie 14 Uznesenie (90.95 kB)
23 Návrh JUDr. Petra Straku na legislatívne zmeny, ktoré by mohli slúžiť ako podnet pre Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky 15 Uznesenie (94.78 kB)
9 Vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2011 16 Uznesenie (90.16 kB)
12 Žiadosť Ústavného súdu Slovenskej republiky o vyjadrenie k sťažnosti JUDr. Viliama Dohňanského 17 Uznesenie (92.78 kB)
1 Návrh rozpočtu súdnictva na rok 2013 18 Uznesenie (169.51 kB)
24 Návrh na schválenie komisie, ktorá by spracovala návrh kritérií na preloženie a dočasné pridelenie sudcov 19 Uznesenie (92.65 kB)