Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

10. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 24. septembra 2013
  • 25. septembra o 09:30 hod.
  • v rekreačno – kongresovom komplexe DeaRei, Teplý Vrch 73, 980 23 Teplý Vrch

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
143 10. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie k voľbe členov volebnej komisie (93.41 kB)
144 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 144 (180.43 kB)
145 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 145 (108.97 kB)
146 Dočasné pridelenie JUDr. Evy Fulcovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie predsedníčky Okresného súdu Bratislava I, vymenovanej do funkcie ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky Uznesenie č. 146 ()
147 Žiadosť JUDr. Adriany Považanovej, sudkyne Okresného súdu Partizánske, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Zvolen (SR 31/2011 Uznesenie č. 147 ()
147 Dočasné pridelenie JUDr. Adriány Považanovej, sudkyne Okresného súdu Partizánske, na výkon funkcie predsedníčky Okresného súdu Zvolen, vymenovanej do funkcie ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky Uznesenie č. 147 (95.89 kB)
148 Návrh na preloženie JUDr. Branislava Krála, sudcu Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 148 (94.12 kB)
149 Návrh na preloženie JUDr. Blanky Malichovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 149 (94.52 kB)
150 Návrh na preloženie Mgr. Ingrid Degmovej Pospíšilovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava III, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 150 (94.88 kB)
151 Žiadosť JUDr. Aleny Blaškovej, sudkyne Okresného súdu Topoľčany, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Partizánske Uznesenie č. 151 (95.28 kB)
152 Žiadosť JUDr. Andreja Matušovica, sudcu Okresného súdu Levice, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Žiar nad Hronom Uznesenie č. 152 (94.69 kB)
153 Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Eriky Čanádyovej, sudkyne Krajského súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 153 (96.03 kB)
154 Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Pavla Polku, sudcu Krajského súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 154 (96.27 kB)
155 Návrh na dočasné pridelenie Mgr. Mariána Degmu, sudcu Okresného súdu Bratislava III, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 155 (95.93 kB)
156 Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Petra Štifta, sudcu Okresného súdu Bratislava II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 156 (94.2 kB)
157 Návrh na dočasné pridelenie Mgr. Anny Križákovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava V, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 157 (95.04 kB)
158 Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Blaženy Stašíkovej, sudkyne Okresného súdu Dolný Kubín, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline Uznesenie č. 158 (95.76 kB)
159 Návrh na dočasné pridelenie Mgr. Kataríny Katkovej, sudkyne Okresného súdu Lučenec, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici Uznesenie č. 159 (95.65 kB)
160 Voľba kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva Uznesenie č. 160 (92.12 kB)
161 Doplňujúce voľby členov disciplinárnych senátov z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky Uznesenie č. 161 (109.54 kB)
1 2 »