Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

11. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 29. októbra 2013
 • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
 • zasadacia miestnosť č. 477, IV. poschodie

Zápisnica 420.82 kB

AUDIO 37.22 MB

Uznesenie k voľbe členov volebnej komisie 94.45 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  171
 2. Č. materiálu:
  SR 172/2013
  Predkladá:
  Predsedníčka Okresného súdu Bratislava IV
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  172
 3. Č. materiálu:
  SR 165/2013
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  173
 4. Č. materiálu:
  SR 165/2013
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  174
 5. Č. materiálu:
  SR 165/2013
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  175
 6. Č. materiálu:
  SR 165/2013
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  176
 7. Č. materiálu:
  SR 169/2013
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  177
 8. Č. materiálu:
  SR 169/2013
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  178
 9. Č. materiálu:
  SR 163/2013
  Predkladá:
  JUDr. Renáta Mihalíková
  Materiál:
  Neschválený
  Č. uznesenia:
  179
 10. Č. materiálu:
  SR 164/2013
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 11. Č. materiálu:
  SR 166/2013
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  180
 12. Č. materiálu:
  SR 170/2013
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  181
 13. Č. materiálu:
  SR 174/2013
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  182
 14. Č. materiálu:
  SR 174/2013
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  183
 15. Č. materiálu:
  SR 133/2013
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
 16. Č. materiálu:
  SR 134/2013
  Predkladá:
  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
 17. Č. materiálu:
  SR 141/2013
  Predkladá:
  Sudcovské rady
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  184
 18. Č. materiálu:
  SR 102/2013
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
 19. Č. materiálu:
  SR 173/2013
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  185
 20. Č. materiálu:
  KSR 102/2013
  Predkladá:
  Súdny dvor Európskej únie
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  188
 21. Č. materiálu:
  SR 177/2013, SR 178/2013
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky, Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  189
 22. Č. materiálu:
  SR 183/2013
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  187
 23. Č. materiálu:
  SR 181/2013
  Predkladá:
  Predsedníčka Okresného súdu Bratislava I
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  186

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 171/2013
  Predkladá:
  Stála misia Slovenskej republiky pri Rade Európy v Štrasburgu
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 179/2013
  Predkladá:
  JUDr. Ján Šulaj
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: