Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

11. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 29. októbra 2013
  • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
  • zasadacia miestnosť č. 477, IV. poschodie

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
170 11. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie k voľbe členov volebnej komisie (94.45 kB)
171 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 171 (143.29 kB)
172 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 172 (93.09 kB)
173 Návrh na preloženie Mgr. Renáty Gavalcovej, sudkyne Okresného súdu Trnava na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave Uznesenie č. 173 (94.32 kB)
174 Návrh na preloženie JUDr. Zlatice Javorovej, sudkyne Okresného súdu Trnava na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave Uznesenie č. 174 (94.78 kB)
175 Návrh na preloženie JUDr. Martiny Valentovej, sudkyne Okresného súdu Trnava na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave Uznesenie č. 175 (91.35 kB)
176 Návrh na preloženie JUDr. Martina Holiča, sudcu Okresného súdu Galanta na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave Uznesenie č. 176 ()
177 Návrh na preloženie JUDr. Ivici Čelkovej, sudkyne Okresného súdu Žilina na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne Uznesenie č. 177 (94.33 kB)
178 Návrh na preloženie Mgr. Ivany Šlesarovej, sudkyne Okresného súdu Považská Bystrica na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne Uznesenie č. 178 (93.81 kB)
179 Žiadosť JUDr. Renáty Mihalíkovej, sudkyne Okresného súdu Piešťany o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Topoľčany Uznesenie č. 179 (91.18 kB)
180 Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Oľgy Belkovej, sudkyne Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 180 (92.71 kB)
181 Návrh na dočasné pridelenie Mgr. Martiny Trnavskej, sudkyne Okresného súdu Trenčín na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne Uznesenie č. 181 (94.14 kB)
182 Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Márie Nagyovej, sudkyne Okresného súdu Nové Zámky na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre Uznesenie č. 182 (96.48 kB)
183 Návrh na dočasné pridelenie Mgr. Andrey Szombathovej – Polákovej, sudkyne Okresného súdu Nitra na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre Uznesenie č. 183 (96.03 kB)
184 Doplňujúce voľby predsedov disciplinárneho senátu z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami Uznesenie č. 184 (107.48 kB)
185 Podanie Krajského súdu v Žiline vo veci JUDr. Róberta Urbana – uplatnenie nároku na doplatenie funkčného platu Uznesenie č. 185 (97.47 kB)
186 Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Richarda Molnára, sudcu Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava I Uznesenie č. 186 (94.39 kB)
187 Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Evy Foltánovej, sudkyne Okresného súdu Galanta, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 187 (94.86 kB)
188 Stretnutie sudcov prvostupňových a odvolacích súdov členských štátov Európskej únie Uznesenie č. 188 (93.56 kB)
189 Rozpočet súdnictva na roky 2014 – 2016 Uznesenie č. 189 (115.66 kB)