Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

12. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 2. decembra 2013
  • Body programu 1 - 6 budú prerokované v zasadacej miestnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 477, na 4. poschodí, Župné námestie 13, Bratislava
  • Ďalšie body programu budú prerokované v pojednávacej miestnosti P1, prízemie so začiatkom o 10:30 hod. Župné nám. 13, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
190 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 190 (143.45 kB)
191 12. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie k voľbe členov volebnej komisie (93.43 kB)
192 Návrh na predsedníčky Krajského súdu v Žiline, na dočasné pridelenie Mgr. Márie Kašíkovej, sudkyne Okresného súdu Žilina na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline Uznesenie č. 192 (94.44 kB)
193 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline, na dočasné pridelenie JUDr. Janky Dankovej, sudkyne Okresného súdu Ružomberok na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline Uznesenie č. 193 (93.28 kB)
194 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave, na dočasné pridelenie Mgr. Marcely Kosovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava V na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 194 (94.27 kB)
195 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave, na dočasné pridelenie JUDr. Petra Šamka, sudcu Okresného súdu Pezinok na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 195 (93.89 kB)
196 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave, na dočasné pridelenie JUDr. Zuzany Mališovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 196 (95.01 kB)
197 Voľba kandidátov na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva Uznesenie č. 197 (91.83 kB)
198 Žiadosť JUDr. Márie Ondriašovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Malacky Uznesenie č. 198 (93.53 kB)
198 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici, na preloženie JUDr. Anny Snopčokovej, sudkyne Okresného súdu Zvolen na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici Uznesenie č. 198 (93.53 kB)
199 Žiadosť JUDr. Márie Ondriašovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Malacky Uznesenie č. 199 (92.84 kB)
200 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici, na preloženie JUDr. Anny Snopčokovej, sudkyne Okresného súdu Zvolen na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici Uznesenie č. 200 (93.42 kB)
201 Voľba členov disciplinárnych senátov z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky Uznesenie č. 201 (93.34 kB)
202 Voľba členov disciplinárnych senátov z kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky Uznesenie č. 202 (91.64 kB)
203 Plán práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2014 Uznesenie č. 203 (144.97 kB)
204 Návrh na schválenie zmeny harmonogramu revízií Revízneho oddelenia Krajského súdu v Žiline do roku 2017 Uznesenie č. 204 (93.79 kB)
205 Návrh harmonogramu revízií Krajského súdu v Bratislave na roky 2014 – 2016 Uznesenie č. 205 (93.7 kB)
206 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach, na dočasné pridelenie JUDr. Anny Slovinskej, sudkyne Okresného súdu Spišská Nová Ves na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach Uznesenie č. 206 (94.22 kB)
207 Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, na dočasné pridelenie JUDr. Dany Bystrianskej, sudkyne Okresného súdu Košice I na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 207 (93.4 kB)
208 Návrh Súdnej rady Slovenskej republiky - § 18 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 208 (98.54 kB)
1 2 »