Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

13. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 27. januára 2014
 • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
 • zasadacia miestnosť č. 477, IV. poschodie

Zápisnica 442.31 kB

Uznesenie k voľbe členov volebnej komisie 94.3 kB

AUDIO 47.72 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  212
 2. Č. materiálu:
  SR 197/2013
  Predkladá:
  Vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  214
 3. Č. materiálu:
  SR 201/2013
  Predkladá:
  Vedúci revízneho odelenia Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  213
 4. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedovia okresných súdov
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  215
 5. Č. materiálu:
  SR 210/2013
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  216
 6. Č. materiálu:
  SR 209/2013
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  217
 7. Č. materiálu:
  SR 35/2014
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  218
 8. Č. materiálu:
  SR 37/2014
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený z programu rokovania
  Č. uznesenia:
 9. Č. materiálu:
  SR 36/2014
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  219
 10. Č. materiálu:
  SR 207/2013
  Predkladá:
  Riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  225
 11. Č. materiálu:
  SR 133/2013
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  224
 12. Č. materiálu:
  SR 134/2013
  Predkladá:
  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  222
 13. Č. materiálu:
  SR 185/2013
  Predkladá:
  Sudcovské rady
  Materiál:
  Voľba nemohla byť vykonaná
  Č. uznesenia:
 14. Č. materiálu:
  SR 213/2013
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  227, 228
 15. Č. materiálu:
  SR 219/2013
  Predkladá:
  Združenie sudcov Slovenska
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  226
 16. Č. materiálu:
  SR 102/2013
  Predkladá:
  Ústavný súd Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odložený
  Č. uznesenia:
 17. Č. materiálu:
  SR 34/2014
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 18. Č. materiálu:
  SR 39/2014
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  220
 19. Č. materiálu:
  SR 38/2014
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  221
 20. Č. materiálu:
  SR 33/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  223
 21. Č. materiálu:
  SR 46/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  229
 22. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  230
 23. Č. materiálu:
  Predkladá:
  JUDr. Peter Straka - člen súdnej rady
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  231

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 205/2013
  Predkladá:
  Mesto Prešov
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 208/2013
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  SR 211/2013
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  KSR 43/2013
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  SR 220/2013
  Predkladá:
  Krajský súd v Nitre
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 6. Č. materiálu:
  SR 47/2014
  Predkladá:
  JUDr. Jana Burešová
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: