Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

13. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 27. januára 2014
  • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
  • zasadacia miestnosť č. 477, IV. poschodie

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
211 13. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie k voľbe členov volebnej komisie (94.3 kB)
212 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 212 (148.51 kB)
213 Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Kežmarok Uznesenie č. 213 (95.47 kB)
214 Správa z revízie vykonanej na Okresnom súde Malacky Uznesenie č. 214 (92.36 kB)
215 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 215 (108.32 kB)
216 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na preloženie Mgr. Miloša Koleka, sudcu Okresného súdu Prešov na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove Uznesenie č. 216 (92.65 kB)
217 Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Anny Kovaľovej, sudkyne Krajského súdu v Prešove na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 217 (94.56 kB)
218 Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Aleny Šiškovej, sudkyne Okresného súdu Topoľčany na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 218 (94.32 kB)
219 Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Reného Štepánika, sudcu Okresného súdu Bratislava V na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 219 (94.76 kB)
220 Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Petry Príbelskej, PhD., sudkyne Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 220 (92.94 kB)
221 Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD., sudkyne Krajského súdu v Trnave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 221 (92.84 kB)
222 Voľba členov disciplinárnych senátov z kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky Uznesenie č. 222 (108.32 kB)
223 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Danice Veselovskej, sudkyne Okresného súdu Malacky na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 223 (93.64 kB)
224 Voľba členov disciplinárnych senátov z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky Uznesenie č. 224 (108.32 kB)
225 Voľba členov Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky Uznesenie č. 225 (106.02 kB)
226 Zásady sudcovskej etiky – návrh Uznesenie č. 226 (93.76 kB)
227 Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: JUDr. Miriam Penjaková, podpredsedníčka Okresného súdu Ružomberok a JUDr. Branislav Klukoš, sudca Okresného súdu Ružomberok Uznesenie č. 227 (94.04 kB)
228 Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: JUDr. Miriam Penjaková, podpredsedníčka Okresného súdu Ružomberok a JUDr. Branislav Klukoš, sudca Okresného súdu Ružomberok Uznesenie č. 228 (94.06 kB)
229 Žiadosť o zmenu schváleného harmonogramu revízneho oddelenia Krajského súdu v Košiciach na roky 2015 - 2022 Uznesenie č. 229 (460.32 kB)
230 Diskusia k návrhom kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 230 (134.86 kB)
1 2 »