Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

14. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 31. marca 2014
 • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
 • zasadacia miestnosť č. 477, IV. poschodie

AUDIO 49.52 MB

Zápisnica 483.94 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  232
 2. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedovia okresných súdov
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  233
 3. Č. materiálu:
  SR 55/2014
  Predkladá:
  Vedúci revízneho oddelenia Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  234
 4. Č. materiálu:
  SR 66/2014
  Predkladá:
  Vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  235
 5. Č. materiálu:
  SR 44/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  236
 6. Č. materiálu:
  SR 44/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  237
 7. Č. materiálu:
  SR 44/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  238
 8. Č. materiálu:
  SR 58/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  239
 9. Č. materiálu:
  SR 63/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  240
 10. Č. materiálu:
  SR 61/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  241
 11. Č. materiálu:
  SR 65/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  242
 12. Č. materiálu:
  SR 56/2014
  Predkladá:
  JUDr. Karol Posluch
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  243
 13. Č. materiálu:
  SR 81/2013
  Predkladá:
  JUDr. Jana Ocelková
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  244
 14. Č. materiálu:
  SR 203/2013
  Predkladá:
  JUDr. Vladimíra Slobodová
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  245
 15. Č. materiálu:
  SR 117/2013
  Predkladá:
  JUDr. Ingrid Daxner
  Materiál:
  Neschválený
  Č. uznesenia:
  246
 16. Č. materiálu:
  SR 60/2014
  Predkladá:
  JUDr. Petra Priečinská
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  247
 17. Č. materiálu:
  SR 54/2014
  Predkladá:
  JUDr. Lea Stovičková
  Materiál:
  Neschválený
  Č. uznesenia:
  248
 18. Č. materiálu:
  SR 71/2014
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  249
 19. Č. materiálu:
  SR 49/2014
  Predkladá:
  Prezident Slovenskej komory exekútorov
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 20. Č. materiálu:
  SR 219/2013
  Predkladá:
  Združenie sudcov Slovenska
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  252
 21. Č. materiálu:
  SR 64/2014
  Predkladá:
  Podtatranská advokátska kancelária, s. r. o.
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  253
 22. Č. materiálu:
  SR 67/2014
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  254
 23. Č. materiálu:
  SR 57/2014
  Predkladá:
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
 24. Č. materiálu:
  KSR 13/2014
  Predkladá:
  Najvyššia súdna rada Bulharskej republiky
  Materiál:
  Neprerokovaný
  Č. uznesenia:
 25. Č. materiálu:
  SR 45/2014
  Predkladá:
  JUDr. Slavomír Cimerman
  Materiál:
  Vypustený z programu rokovania
  Č. uznesenia:
 26. Č. materiálu:
  SR 43/2014
  Predkladá:
  JUDr. Peter Csank
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  250
 27. Č. materiálu:
  SR 74/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  255
 28. Č. materiálu:
  SR 77/2014
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  251

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  KSR 42/2014
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 69/2014
  Predkladá:
  Združenie sudcov "Za otvorenú justíciu"
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  256
 3. Č. materiálu:
  SR 70/2014
  Predkladá:
  Sudcovská rada pri Krajskom súde v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: