Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

15. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie JUDr. Mariána Sninského, sudcu Okresného súdu Humenné na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove