Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

27. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 23. feruára 2015
 • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
 • zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie

Zápisnica 444.99 kB

Uznesenie č. 407 k volebnej komisii 94.48 kB

AUDIO 46.95 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  406
 2. Č. materiálu:
  SR 148/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Neschválený
  Č. uznesenia:
  408
 3. Č. materiálu:
  SR 148/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  409
 4. Č. materiálu:
  SR 76/2014
  Predkladá:
  JUDr. Mgr. Monika Dubjel
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  410
 5. Č. materiálu:
  SR 40/2015
  Predkladá:
  JUDr. Ingrid Daxner
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 6. Č. materiálu:
  SR 219/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  411
 7. Č. materiálu:
  SR 222/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  412
 8. Č. materiálu:
  SR 179/2014
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  417
 9. Č. materiálu:
  SR 41/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  419
 10. Č. materiálu:
  SR 225/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  420
 11. Č. materiálu:
  SR 183/2014
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
 12. Č. materiálu:
  SSR 12/2015
  Predkladá:
  Advokátska kancelária Šášik & Partners, s.r.o.
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 13. Č. materiálu:
  SR 59/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  413
 14. Č. materiálu:
  SR 60/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  414
 15. Č. materiálu:
  SR 60/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  415
 16. Č. materiálu:
  SR 50/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  416
 17. Č. materiálu:
  KSR 49/2015
  Predkladá:
  JUDr. Dana Bystrianská
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  421
 18. Č. materiálu:
  SR 181/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  418
 19. Č. materiálu:
  SR 63/2015
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  422
 20. Č. materiálu:
  SR 69/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Okresného súdu Bratislava I
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  423
 21. Č. materiálu:
  SR 69/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Okresného súdu Bratislava I
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  424
 22. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Prof. JUDr. Ján Klučka, CSc., člen Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 46/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Okresného súdu Čadca
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 48/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Okresného súdu Trnava
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  SR 54/2015
  Predkladá:
  Združenie sudcov "Za otvorenú justíciu"
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  SR 56/2015
  Predkladá:
  doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc.
  JUDr. Peter Šamko
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  SR 58/2015
  Predkladá:
  Občianske združenie Právo na spravodlivosť
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: