Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

7. Žiadosť JUDr. Dany Káčerovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Pezinok