Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

41. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 25. apríla 2016
 • zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie
 • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava

Zápisnica 454.04 kB

Uznesenie č. 662 k volebnej komisii 93.89 kB

AUDIO 13.13 MB

Úradný záznam k skrytej technickej poruche nahrávacieho zariadenia 92.24 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  661
 2. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedovia okresných súdov
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  663
 3. Č. materiálu:
  SR 85/2016
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  666
 4. Č. materiálu:
  SR 85/2016
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  667
 5. Č. materiálu:
  SR 85/2016
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  668
 6. Č. materiálu:
  SR 106/2016
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  669
 7. Č. materiálu:
  SR 49/2016
  Predkladá:
  JUDr. Dana Káčerová
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 8. Č. materiálu:
  SR 245/2015
  Predkladá:
  JUDr. Stanislav Dutko
  Materiál:
  Neschválený
  Č. uznesenia:
  671
 9. Č. materiálu:
  SR 90/2016
  Predkladá:
  Revízne oddelenie Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  672
 10. Č. materiálu:
  SR 111/2016
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  673
 11. Č. materiálu:
  SR 110/2016
  Predkladá:
  Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  674
 12. Č. materiálu:
  SR 104/2016
  Predkladá:
  Ústavný súd Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  675
 13. Č. materiálu:
  SR 74/2016
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Presunutý
  Č. uznesenia:
  676, 677, 678
 14. Č. materiálu:
  SR 79/2016
  Predkladá:
  Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 15. Č. materiálu:
  SR 44/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  679, 680
 16. Č. materiálu:
  SR 82/2016
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  681
 17. Č. materiálu:
  SR 109/2016
  Predkladá:
  Stála misia pri Rade Európy
  Materiál:
  Neschválený
  Č. uznesenia:
  682
 18. Č. materiálu:
  KSR 99/2016
  Predkladá:
  Európska sieť súdnych rád
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  683
 19. Č. materiálu:
  SR 105/2016
  Predkladá:
  Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 20. Č. materiálu:
  SR 105/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  684
 21. Č. materiálu:
  KSR 101/2016
  Predkladá:
  Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 22. Č. materiálu:
  SR 115/2016
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Nitre
  Č. uznesenia:
  664
 23. Č. materiálu:
  SR 118/2016
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Nitre
  Č. uznesenia:
  665
 24. Č. materiálu:
  SR 118/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Č. uznesenia:
  670
 25. Č. materiálu:
  SR 125/2016
  Predkladá:
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  KSR 80/2016
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SSR 34/2016
  Predkladá:
  Zamestnanci Okresného súdu Lučenec
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  KSR 105/2016
  Predkladá:
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  SR 134/2016
  Predkladá:
  Združenie sudcov Slovenska
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: