Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

15. Dodatok č. 3 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2016