Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

1. Prehľad o počte sudcov Slovenskej republiky

  • Materiál č.: KSR 80/2016 41. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  • Výsledok: Vzatý na vedomie

Obsah materiálu

Prílohy