Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

13. Žiadosť JUDr. Miriam Repákovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava III o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava I