Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

49. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 27. feruára 2017
 • 10:30 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zvukový záznam 83.02 MB

Zápisnica 405.96 kB

Uznesenie č. 821 k volebnej komisii 94 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  822
 2. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedovia okresných súdov
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  823
 3. Č. materiálu:
  SR 102/2017
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  824
 4. Č. materiálu:
  SR 102/2017
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  825
 5. Č. materiálu:
  SR 102/2017
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  826
 6. Č. materiálu:
  SR 102/2017
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  827
 7. Č. materiálu:
  SR 102/2017
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  828
 8. Č. materiálu:
  SR 102/2017
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  829
 9. Č. materiálu:
  SR 112/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 10. Č. materiálu:
  SR 113/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  830
 11. Č. materiálu:
  SR 117/2017
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  831
 12. Č. materiálu:
  SR 118/2017
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  832
 13. Č. materiálu:
  SR 259/2016
  Predkladá:
  JUDr. Miriam Repáková
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  833
 14. Č. materiálu:
  SR 116/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  834
 15. Č. materiálu:
  SR 110/2017
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  835
 16. Č. materiálu:
  SR 115/2017
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  836
 17. Č. materiálu:
  SR 111/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  837
 18. Č. materiálu:
  SR 107/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  838
 19. Č. materiálu:
  SR 262/2016
  Predkladá:
  Revízne oddelenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  840
 20. Č. materiálu:
  SR 253/2016
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 21. Č. materiálu:
  SR 105/2016
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  841
 22. Č. materiálu:
  SR 103/2017
  Predkladá:
  Mgr. Dušan Čimo, člen Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 23. Č. materiálu:
  KSR 115/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  845
 24. Č. materiálu:
  SR 216/2014, SR 93/2016
  Predkladá:
  JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
  Mgr. Dušan Čimo
  JUDr. Rudolf Čirč
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  839
 25. Č. materiálu:
  SR 70/2016
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  846, 847, 848
 26. Č. materiálu:
  KSR 120/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  849
 27. Č. materiálu:
  KSR 124/2017
  Predkladá:
  Vedúci Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  850
 28. Č. materiálu:
  KSR 125/2017
  Predkladá:
  Európska sieť súdnych rád
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  851
 29. Č. materiálu:
  SR 105/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  842, 843, 844
 30. Č. materiálu:
  SR 80/2017
  Predkladá:
  JUDr. Ľuboš Sádovský
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  852

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 109/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Okresného súdu Čadca
  Č. uznesenia: