Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

22. Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií za Súdnu radu Slovenskej republiky

  • Materiál č.: SR 103/2017 49. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Mgr. Dušan Čimo, člen Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: Vypustený

Obsah materiálu

Prílohy