Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

27. Organizačný poriadok Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky

  • Materiál č.: KSR 124/2017 49. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Vedúci Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený