Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

29. Návrh predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky na rozhodnutie o stáži JUDr. Juraja Sopoligu, sudcu Krajského súdu v Košiciach v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky