Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. Voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu

  • Materiál č.: SR 122/2017, SR 126/2017 53. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Sudcovské rady/pléna sudcov
    Národná rada Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený