Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

53. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 26. júna 2017
 • 10:30 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zápisnica 465.79 kB

Uznesenie č. 934 k overovateľovi 90.68 kB

Uznesenie č. 935 k volebnej komisii 94.63 kB

Zvukový záznam 61.16 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  936
 2. Č. materiálu:
  SR 122/2017, SR 126/2017
  Predkladá:
  Sudcovské rady/pléna sudcov
  Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  937
 3. Č. materiálu:
  SR 184/2017, SR 185/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  938
 4. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici a predsedovia okresných súdov
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953
 5. Č. materiálu:
  SR 167/2017
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  954
 6. Č. materiálu:
  SR 178/2017
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  955
 7. Č. materiálu:
  SR 179/2017
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  956
 8. Č. materiálu:
  SR 84/2017
  Predkladá:
  JUDr. Lucia Chrapková, Ph.D.
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 9. Č. materiálu:
  SR 163/2017
  Predkladá:
  JUDr. Dušan Špirek
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  957
 10. Č. materiálu:
  SR 166/2017
  Predkladá:
  JUDr. Jozef Medveď
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  958
 11. Č. materiálu:
  SR 175/2017
  Predkladá:
  JUDr. Jaroslav Ivan
  Materiál:
  Neprerokovaný
  Č. uznesenia:
 12. Č. materiálu:
  SR 164/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  959
 13. Č. materiálu:
  SR 183/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  960
 14. Č. materiálu:
  SR 174/2017
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  961
 15. Č. materiálu:
  SR 177/2017
  Predkladá:
  Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  961
 16. Č. materiálu:
  SR 170/2017
  Predkladá:
  Vedúci revízneho oddelenia Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  939
 17. Č. materiálu:
  SR 107/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
  962
 18. Č. materiálu:
  SR 78/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  963

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 186/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SSR 48/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: