Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. Vyhlásenie volieb predsedov a členov Disciplinárneho senátu

  • Materiál č.: SR 184/2017, SR 185/2017 53. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy